Geachte leden,

U hebt enige tijd geleden een schrijven gekregen voor een algemene ledenvergadering.
Vrijdag 14 september jl. heeft deze plaatsgevonden. Hierin werd vooral gesproken over het tot stand komen van een werkgroep, de toekomst van Real Lunet en de functies waarvan personen de werkzaamheden hebben neergelegd. Notulen van deze vergadering kunt u zodra ze in mijn bezit zijn inzien, mocht u daar prijs op stellen.
Tijdens deze A.L.V. is besproken hoe de procedures zijn m.b.t. het invullen van een aantal functies binnen het organogram van Real Lunet.

De hoofdfuncties en nevenfuncties die ter beschikking staan zijn de volgende:
* Voorzitter (dient Moluks te zijn)
* Penningmeester
* Secretaris
* Kantine beheer
* Accommodatie beheer en planning (velden, complex, kleedkamers)
* PR en communicatie (bv zaken m.b.t. de gemeente)
* Vice-voorzitter / bewaking club cultuur
* Technisch coordinator Senioren

Wilt u zich graag kandidaat stellen voor 1 van deze functies en heeft u binding met de club dan kunt u o.v.v. kandidaatstelling uw mail sturen naar info@reallunet.nl

Voorwaarden voor uw kandidaatstelling:
* 3 voorkeursstemmen van leden van de club
* Voor welke functie u zich kandidaat wilt stellen
* Motivatie waarom u zich kandidaat stelt

Graag zien we uw kandidaatstelling met voorwaarden tegemoet voor zaterdag 29 september

Mocht het zo zijn dat u graag iets voor de club wilt betekenen maar niet direct één van de bovenstaande functies. U kunt dan in de mail aangeven wat u graag zou willen doen voor de club o.v.v. ondersteuning club en dat mailen naar info@reallunet.nl

De volgende ALV zal plaatsvinden op vrijdag 12 oktober om 19.30 u

Agenda en meer informatie m.b.t. deze algemene ledenvergadering en voorwaarden tot stemming en voordracht zal volgen na 28 september.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline de Kroon

 

** **