Bestuur

P. Matapere                      Voorzitter

K. Thijs                             Penningmeester

J. de Kroon                      Secretaris

A. Parinussa                    Voetbalzaken Jeugd

F. van Nistelrooij            Voetbalzaken Senioren

M. Damen                         Sponsoren, Gemeente, PR & Communicatie

Y. van Liebergen             Vergunningen & Regelementen, Gemeente, Juridische Zaken, PR & Communicatie