Slider

Bestuur

Dagelijks bestuur

P. Molle – voorzitter      bestuur@reallunet.nl

D. Reeuwijk – secretaris        bestuur@reallunet.nl

K. Thijs  – penningmeester    administratie@reallunet.nl  

Overige bestuursleden

G. Simon

Het bestuur is aan de slag om de organisatie van Real Lunet in goede banen te leiden. De bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid voor de hoofdzaken binnen de vereniging. Dat doen zij voor, en samen met, alle leden en vrijwilligers die binnen onze gezellige club actief zijn. Wilt u iets bij het bestuur onder de aandacht brengen? Spreek dan één van de bestuursleden op de club aan, of stuur een bericht aan bestuur@reallunet.nl