Slider

Bestuur

Dagelijks bestuur

P. Molle – voorzitter              bestuur@reallunet.nl

D. Reeuwijk – secretaris        bestuur@reallunet.nl

K. Thijs  – penningmeester    administratie@reallunet.nl  

Het bestuur is aan de slag om de organisatie van Real Lunet in goede banen te leiden. De bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid voor de hoofdzaken binnen de vereniging. Dat doen zij voor, en samen met, alle leden en vrijwilligers die binnen onze gezellige club actief zijn. Wilt u iets bij het bestuur onder de aandacht brengen? Spreek dan één van de bestuursleden op de club aan of stuur een bericht aan bestuur@reallunet.nl