Slider

Kledingbeleid

Doelstelling

SV. REAL-LUNET wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat alle voetballende leden bij officiële wedstrijden in een uniforme outfit spelen. Dit geeft een verzorgde en professionele uitstraling. Ieder spelend lid krijgt dan ook een wedstrijdshirt, voetbalbroek en sokken in bruikleen. Het bestuur heeft zich ten opzichte van de kledingsponsor verplicht zijn merk te voeren.

De kosten worden voor de spelende leden via een aparte regeling in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt een keer per jaar geïnd bij de afschrijving van de contributie. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging en wordt alleen gebruikt voor aanschaf van nieuwe voetbalkleding.

Uitgangspunten 

  • Met wedstrijdkleding, wordt dus altijd bedoeld voetbalshirt, voetbalbroek en sokken
  • Alle kleding wordt aangeschaft door de SV. Real-Lunet
  • Ieder lid en ieder team worden geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan
  • De kosten van deze vermiste, kapotte of onzorgvuldig in bruikleen verstrekte kleding, worden aan de gebruiker in rekening gebracht.
  • Wie tussentijds of aan het einde van het seizoen zijn lidmaatschap opzegt is verplicht de verstrekte kleding in te leveren. Uiteraard is de kleding gewassen, schoon en in goede staat. Gebeurt dit niet, of niet op de juiste wijze, dan zullen de kosten bij het lid in rekening worden
  • Bij het aanvragen van overschrijving naar een andere vereniging moeten deze zaken eerst correct afgehandeld
  • Een team dat gebruik maakt van andere sponsors kan dit tot uiting brengen op het trainingspak, de voetbaltas, het inloopshirt, de coachjas, windjammer en/of andere voetbal gerelateerde
  • bij vermissing van kleding moet de speler de kosten betalen

De wedstrijdkleding wordt dus door de vereniging aangeschaft en aan de spelers voor de periode van een seizoen in bruikleen gegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de kledingcommissie. Gebeurt dit niet, of niet op de juiste wijze, dan zullen de kosten bij het lid in rekening worden gebracht. Papieren voor overschrijving naar een andere club worden niet afgegeven, indien bovenstaande niet correct is afgewikkeld.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct toepassen van de afspraken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen in het kader van het kledingbeleid, het aandragen van sponsors, eventueel via de sponsorcommissie en voor het opstellen en afsluiten van nieuwe en/of verlengde sponsorcontracten.