Slider

Statuten

De statuten liggen voor een ieder ter inzage in onze bestuurskamer.

Gelieve deze NIET mee te nemen, maar na gebruik weer in het blauwe bakje terug te leggen.

Bij voorbaat dank!