Slider

Bestuur

Dagelijks bestuur :

P. Matapere            Voorzitter

J. de Kroon             Secretaris

K. Thijs                    Penningmeester

Bestuursleden :

A. Parinussa             Jeugdzaken

Y. van Liebergen     Gemeente, Juridische zaken, Vergunningen, Reglementen, PR & communicatie/                                              social media

M. Damen                PR & communicatie, Gemeente en Sponsoren, Seniorenzaken

contact? mail naar bestuur@reallunet.nl

                                               

vrijwilligers maken de club! Overzicht van verantwoordelijkheden en taakverdeling