club van 50

De “Club van 50” is een club die als het ware een potje maakt om bepaalde dingen binnen een club
te realiseren. Jaarlijks betaalt u €50,- (of een meervoud hiervan) aan de club zodat de club, in
samenspraak met de leden van de “Club van 50”, dingen kan realiseren binnen onze vereniging.
Denk hierbij aan trainingsmaterialen, extra mogelijkheden in de kantine,
nieuwe doelen en ga zo maar door. Veel sponsoring binnen onze club wordt gedaan via
reclameborden.

Voor mensen die SV Real Lunet wel een warm hart toe dragen maar niet de mogelijkheid hebben om een reclamebord te sponsoren willen we nu iets nieuws introduceren. Het lidmaatschap geldt voor een duur van één voetbalseizoen. Uw lidmaatschap wordt na elk voetbalseizoen met een seizoen verlengd, tenzij u uw lidmaatschap tijdig heeft opgezegd (vóór 1 april).

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Wat kunt u verwachten als lid van de “Club van 50″ bij SV Real Lunet?
– Uw bijdrage zal, in samenspraak met alle leden van de “Club van 50”, aan nuttige dingen besteedt
  worden.
– Uw naam op het “Club van 50” bord. Het “Club van 50” bord krijgt een prominente plek op het
  sportpark. (Anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)
– Inspraak in nieuwe ideeën voor onze vereniging.
– Één keer per jaar een “Club van 50” bijeenkomst.
– Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.

Wie kunnen er lid worden van de “Club van 50”?
In principe kan iedereen die SV Real Lunet een warm hart toe draagt zich aanmelden voor de “Club van 50″.
Denk hierbij aan leden, oud leden, (groot)ouders van leden, supporters, donateurs en
vrijwilligers. Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen.

Hoe krijgt u inspraak in de bestedingen van de “Club van 50”?
Eén keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle leden van de “Club van 50”. Voorafgaand aan deze
bijeenkomst kunt u suggesties indienen per mail waaraan wij in dat jaar het geld kunnen besteden.
Tijdens de bijeenkomst kan ieder lid van de “Club van 50” zijn/haar stem uitbrengen. Per lid heeft
één persoon stemrecht tijdens de bijeenkomst.

Wie beheert het geld?
Het geld van de “Club van 50” wordt beheert door het bestuur van SV Real Lunet. Zij besteden het geld
niet eerder tot de leden van de “Club van 50” hebben besloten waaraan het besteed wordt. Bij de
jaarlijkse bijeenkomst kunt u een overzicht bekijken waarin de opbrengsten en uitgaves staan van het
afgelopen jaar.  Jaïr Sahanaja  is het  aanspreekpunten van de “Club van 50”. U
kunt contact met hen krijgen door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

Hoe kunt u lid worden?

Op de site staat een kopje Club van 50 daar kunt u zich inschrijven. Of stuur een mail naar :

carola@reallunet.nl

Dank voor uw vertrouwen en tot snel op de club.

Scroll naar boven