historie

In 1951 zette een grote groep Molukkers voet op Vughtse bodem. Deze groep van ongeveer 3000 personen werd ondergebracht in “Woonoord Lunetten” het voormalige “Kamp Vught”. In deze moeilijke tijd, waarin de belofte zo vlug mogelijk terug te kunnen keren naar het thuisland plaats moest maken voor wanhoop, verdriet, pijn maar vooral teleurstelling ten opzichte van Nederland, moest deze groep bewoners zich klaar zien te maken voor permanente vestiging in Vught. Heel veel obstakels moesten worden overwonnen, denk aan cultuur, klimaat, leef – en woonomstandigheden, maar ook het integreren met de Nederlandse bevolking hoorde daarbij. Dit heeft veel energie gekost, maar het is goed gelukt. Er is nu sprake van een totale inburgering en een geslaagde integratie binnen de Vughtse samenleving.

In deze onrustige periode van integreren 1956-1975 ontstond het idee om een voetbalvereniging op te richten, waarbij Molukkers kunnen sporten, communiceren, muziek maken, een ontmoetingsplek hebben om het gevoel van saamhorigheid te versterken en een stap naar integratie te zetten. Dit werd een grandioos succes, de voetballers zijn enorm gedreven en Real-Lunet is dan ook al snel een bekende club binnen Vught en voor de andere groepen Molukkers verspreidt over Nederland. Overal worden competities georganiseerd voor senioren en jongeren.

Bekende getalenteerde voetballers, waaronder Simon Tahamata en Giovanni van Bronckhorst vervullen een voorbeeldfunctie binnen de groep. In tegenstelling tot de beginperiode van Real-Lunet, waarbij alleen de Molukkers de club bezochten, heeft de vereniging momenteel een multicultureel karakter. Echt allerlei mensen van verschillende culturen vinden hun weg naar de club, waar nieuwe leden zich vinden in de bijzondere aanpak van deze vereniging. Hieraan ligt ten grondslag dat men kan integreren met behoud van de eigen identiteit.

Scroll naar boven