Digitaal aanmeldformulier nieuw lid sv Real Lunet

Belangrijk aanvullende informatie

Wilt u zich als lid van de club uitschrijven en inschrijven bij een andere club, dan krijgt u bij een betalingsachterstand van de contributie een financiële blokkade bij de KNVB totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Pas dan kunt u worden toegelaten bij de nieuwe club.

Betaling contributie
De contributie moet betaald worden voor 1 oktober van het nieuwe seizoen tenzij voor betaling-per-maand word gekozen via NIKKI.
Rekeningnummer SV Real Lunet, RABO IBAN: NL32RABO 01554.32.958

Contributie
– Voor nieuwe leden geldt een eenmalige inschrijfbedrag van € 12,50
– Kledinggeld is 20 euro per seizoen
– Duur van seizoen: augustus t/m mei;
– Alleen in overleg met de Penningmeester kan een betalingsregeling besproken worden;
– Overschrijving vindt plaats, nadat de contributie voldaan is.

Overzicht kosten contributie per seizoen 2024/2025

 • Senioren 18jr en ouder: 205 euro
 • Junioren 14jr tm 18jr: 180,00 euro
 • Pupillen 8jr tm 13jr: 161,00 euro
 • Mini pupillen tm 7jr: 110,00 euro
 • Special senioren (vanaf 18jr): 57,50 euro
 • Special jeugd: 46,00 euro
 • Verenigingslid/Ondersteunend lid: 50,00 euro

Jaarlijkse tenue kosten 20,00 euro 

Rekenvoorbeeld inschrijving nieuw lid:
Eenmalige inschrijving 12,50 + contributie pupil 161 + jaarlijkse tenuekosten 20 = 193,50 

Uitleg AVG Beeldmateriaal

Beeldmateriaal mag door Voetbalvereniging SV Real Lunet gebruikt/gedeeld worden:

 • Op de openbare website van SV. Real Lunet, Doel: Informeren van leden over activiteiten, nieuws en ontwikkelingen bij SV Real Lunet 
 • Door gebruik maken van ledeninformatie apps KNVB app, Voetbal.nl app, Doel: Informatie van leden i.v.m. wedstrijden etc. 
 • Gebruik van SV Real Lunet Social Media bijv. Facebook, Instagram, Snapchat etc. Doel: Informatie verspreiden over activiteiten, nieuws en ontwikkelingen van SV. Real Lunet. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over SV Real Lunet 

Overschrijven

 • Indien u zich wilt overschrijven naar een andere club dient u uw contributie te hebben voldaan en dit schriftelijk bevestigd hebben via administratie@reallunet.nl 

Opzeggen

Bij afmelding na 1 juli bent u de volledige jaarcontributie verschuldigd. 
De reden hiervan is dat de vereniging al belangrijke kosten heeft moeten maken i.v.m. uw lidmaatschap.
U bent al aangemeld als lid van de KNVB, uw elftal is ingedeeld, de ballen voor uw elftal zijn besteld etc.
Als u zich wilt afmelden, doe dat dan tijdig en volgens de regels.

 • Opzeggen dient u voor 30 juni schriftelijk te doen. Bij afmelding na 1 juli bent u de volledige jaarcontributie verschuldigd.
 • Wijzigingen kunt u altijd het gehele seizoen doorgeven.
 • U kunt dit doen via administratie@reallunet.nl ovv naam en geboortedatum
Scroll naar boven