contributies 2018-2019

Het bestuur van Real Lunet heeft de ledenadministratie tijdens de winterstop bijgewerkt: ook de stand van de betaling van de contributies is weer actueel. Onder de jeugdleden is ruim 90% van de contributies voldaan, onder de senioren is dit percentage veel lager. Het lidmaatschapsgeld is nodig voor het betalen van onze verplichte bijdrage aan de KNVB, de huur van de velden/accommodatie en onze andere vaste lasten. Heeft u nog niet betaald? Komende weken ontvangt u een nieuwe factuur om uw contributie te kunnen voldoen.

Heeft u moeite om de contributie in één keer te betalen? Neem dan contact op om hierover afspraken te maken via administratie@reallunet.nl of persoonlijk met onze penningmeester Kiley Thijs.

ANDER NIEUWS

Deel dit artikel

Scroll naar boven