Woordje van de Voorzitter

Beste leden, supporters, oud gedienden,

Wij, het bestuur van SV. Real Lunet, hebben de afgelopen tijd de balans opgemaakt en komen tot de conclusie dat de club in zwaar weer zit. Eén van de vele vragen die ik, Noël Latupeirissa, heb gekregen is wat we dan de afgelopen 2 jaar hebben gedaan.

Dit is een terechte vraag en wil ik namens het bestuur graag toelichten.

In de afgelopen 2 jaar is er sprake geweest van de welbekende “lijken die uit de kast kwamen”. Onze focus was in eerste instantie ook om dit te managen en op te lossen. Een groot deel hiervan is opgelost, maar helaas hebben we het niet voor elkaar gekregen om dit volledig recht te trekken. Om iets gedetailleerder erop in te gaan; We hebben oa. nieuwe commissies in het leven geroepen, nieuwe vrijwilligers aangetrokken en hebben meerdere nieuwe sponsoren aangetrokken. Daarnaast hebben we ons gefocust op het schrijven van een beleidsplan i.c.m. een jeugdplan en herstelplan in samenwerking met een aantal mensen die hier kijk op hebben, maar daarnaast ook een Real hart hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de huidige situatie?

Dit is voor ons nu niet relevant, we kunnen ook niet één iemand aanwijzen, maar wat we wel weten is dat het ons niet helpt om terug te kijken. We moeten leven in het heden en helaas komt daar een stuk verleden bij dat opgelost moet worden. Wat we wél weten is dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden omdat er, toen wij instapten, er geen volwaardig bestuur zat. Waar het op neer komt is dat we in principe “het wiel zelf opnieuw moesten uitvinden”, helaas koste dit onnodig extreem veel tijd en energie, maar moesten we het hiermee doen. Voor ons als bestuur waren er 2 opties, 1. De club uit het slop proberen te trekken. 2. Niet instappen. Voor ons was er maar één optie en dat was in ieder geval niet optie 2!

Weglopen en onze ogen sluiten was en is geen optie! Schouders eronder en doorpakken, dit was unaniem het besluit!

Waarom crowdfunding?

Wij hebben niets te verbergen, willen volledige transparantie geven en vluchten niet wanneer het (te) heet onder onze voeten wordt. Daarnaast zijn we niet te trots om om hulp te vragen (mijn ouders zeggen altijd “met trots betaal je de rekeningen niet”).

Waar hebben we het geld precies voor nodig?  Wij hebben het geld nodig om het dreigende tekort op te vangen voor dit jaar, het voetbal seizoen is ten einde maar de financiële verplichtingen lopen door. Het tekort voor dit jaar schatten we in op een bedrag van 10.000 euro op een begroting van 120.000 euro over het hele jaar. Voor volgend jaar verwachten wij een tekort van 20.000 euro, dit is gebaseerd op de te verwachten inkomsten met daar tegenover de verwachte uitgaven/vaste lasten. Los van de tekorten willen we de club een opfrisbeurt geven en willen we onze leden voorzien van de juiste materialen en benodigdheden.

 

Licht aan het einde van de tunnel

Als bestuur zijn we optimistisch als het gaat om de toekomst!

Er sluiten steeds meer mensen aan als vrijwilliger in alle lagen van de club, hebben we een nieuwe onder 17 elftal, hebben we een eerste meiden jeugdelftal vanaf volgend seizoen en zijn we hard op weg om een kabouter team (onder leiding van Marc Latupeirissa, Jean Paul Kiriwenno en Nicky Martens) in te laten stromen. Inmiddels trainen deze kleine jongens en meisjes al enkele weken op de woensdag en zaterdag.

Los van bovenstaande, hebben we de beslissing genomen om het zondag prestatievoetbal vaarwel te zeggen om de stap naar de zaterdag klasse te maken. De tijd dringt maar aankomend seizoen de stap maken is zeker nog niet van de baan, dit is oa. afhankelijk van de instroom van nieuwe spelers. Mocht dit niet haalbaar zijn dan is de zondag klasse voor aankomend jaar de competitie waar we ons in gaan begeven en gaan we voor het hoogst haalbare om vervolgens de stap in 2025-26 te maken. Laat duidelijk zijn dat de stap naar zaterdag definitief is, maar dat aankomend seizoen een overbruggingsseizoen gaat worden waarin we een sportieve plicht hebben naar onze aanhang.

 

Namens het bestuur van SV. Real Lunet,

Voorziter Noël Latupeirissa

ANDER NIEUWS

Deel dit artikel

Scroll naar boven